WebPage

President
Antara Datta
Email: andatta8@gmail.com
Cell: (330) 419 3335

 


AWB-VP-SS

Vice - President
Susmita Sadana


AWB-Tr-AR

Treasurer
Arthi Rathi

 


image-2021-10-06-09-59-35-940

Grant Writer
Prajakta Patankar

 


IMG_3169

Secretary
Vaishnavi Harihara Krishnam

 


image-2021-10-06-10-00-35-530

Marketing Advisor 
Kanthasree Mysore

 

Board of Trustees
Mr. Sadhan Jana
Mr. Sanjay Sadana